Waarborgsom

Waarborgsom
Bij de verhuur van een woning wordt door de verhuurder zoals gebruikelijk, en wettelijk toegestaan, een waarborgsom van huurder verlangd als zekerheid. Dit is om eventuele schade aan het gehuurde of de inboedel, tijdens de verhuurperiode ontstaan, te kunnen verrekenen.

Waarborgsom, meestal 1 maand huur

Bij verhuur van kale, gestoffeerde en gemeubileerde woningen adviseert Huurhuis Nederland aan de verhuurder een waarborgsom van één volle maand huur, als zekerheid, te hanteren. Bij een luxe gemeubileerde woning is ons advies om twee maanden huur als waarborgsom te vragen. Sommige verhuurders hanteren een hogere norm en vragen altijd twee maanden huur als zekerheid. 

Betalen waarborgsom

Bij aanvang van de huur dient de overeengekomen waarborgsom, alsmede de eerste huurbetaling, door huurder betaald te zijn aan verhuurder. Na ontvangst van de gelden en het op te maken inspectierapport van de woning (met eventuele gebreken, toezeggingen en meterstanden) wordt de sleutel van het gehuurde overhandigd. 

Zekerheid voor verhuurder

De waarborgsom dient als zekerheid voor verhuurder om eventuele schade, veroorzaakt door huurder tijdens de huurperiode aan het perceel en/of de inboedel, te kunnen verrekenen. Normale slijtage valt hier buiten. Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt de waarborgsom door verhuurder, na eventuele verrekening van schade’s en/of huurachterstand, zo spoedig mogelijk terugbetaald aan huurder.

Uw credit saldo is te laag credit
Wilt u uw credits opwaarderen?